ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 
Τίτλος:ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Τίτλος:ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Κύπρος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1993
τεύχος 1
1994
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή