Ελληνική ψυχή : Τριμηνιαία λαογραφική έκδοση / ιδιοκτήτης - εκδότης και διευθυντής Διαμαντής Α. Δογάνης
 
Τίτλος:Ελληνική ψυχή : Τριμηνιαία λαογραφική έκδοση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ελληνική ψυχή : Τριμηνιαία λαογραφική έκδοση
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1971-
Δημοσίευση:Αθήνα : Διαμαντής Α. Δογάνης, 1971-1973
Φυσική Περιγραφή:τ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:390
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1971 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1971
τεύχος 1
1972
τεύχος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1971
τεύχος 1
1972
τεύχος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου