Εθνική Μούσα : Πανελλήνιον μηνιαίον μουσικόν περιοδικόν σύγγραμμα / όργανον του εν Αθήναις Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου / διευθυντής Χρ. Γ. Βλάχου
 
Τίτλος:Εθνική Μούσα : Πανελλήνιον μηνιαίον μουσικόν περιοδικόν σύγγραμμα / όργανον του εν Αθήναις Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εθνική Μούσα : Πανελλήνιον μηνιαίον μουσικόν περιοδικόν σύγγραμμα / όργανον του εν Αθήναις Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου
Τίτλος Κλειδί:Εθνική Μούσα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εν Αθήναις Ελληνικός Μουσικός Σύλλογος
Δημοσίευση:Εν Αθήνησι : [χ.ό.], 1909-1910
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
Θέματα:Μουσική
DDC Ταξινόμηση:780
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1909
τεύχος 1
1910
τεύχος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου