Περί Χαριλάου Τρικούπη
 
Τίτλος:Περί Χαριλάου Τρικούπη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περί Χαριλάου Τρικούπη
Δημοσίευση:Αθήνα ; Π. Δ. Σακελλάριος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1907
τόμος Α
1912
τόμος ΙΣΤ
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου