Εύξεινος Πόντος : Σύγγραμμα περιοδικόν εβδομαδιαίον / εκδιδόμενον υπό των Δ. Ξιφιλίνου και Δ. Κτενίδου
 
Τίτλος:Εύξεινος Πόντος : Σύγγραμμα περιοδικόν εβδομαδιαίον / εκδιδόμενον υπό των Δ. Ξιφιλίνου και Δ. Κτενίδου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εύξεινος Πόντος : Σύγγραμμα περιοδικόν εβδομαδιαίον / εκδιδόμενον υπό των Δ. Ξιφιλίνου και Δ. Κτενίδου
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1880-
Δημοσίευση:Τραπεζούς : Εύξεινος Πόντος (τυπογραφείο) : Δ. Ξιφιλίνος : Δ. Κτενίδης, 1880-1881
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εβδομαδιαίο
Θέματα:Ιστορία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1880
τόμος A
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου