ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 
Τίτλος:ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1992 1994 Ελλιπής