ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
1995
τεύχος 2
2000
τεύχος 23
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου