ΤΕΤΡΑΔΙΟ
 
Τίτλος:ΤΕΤΡΑΔΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΤΕΤΡΑΔΙΟ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1945 1975 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1945 1947 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1945
τεύχος 1
1947
τεύχος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1945
τόμος 1
1947
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1945
τόμος 1
1947
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Ευγενίδου
1945
τόμος 1
1947
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη

1945 1947 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1947
τεύχος 1
1947
τεύχος 3
Πλήρης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1945
τόμος 1
1981 Ελλιπής