ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
 
Τίτλος:ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1985 1989 Πλήρης
Μέλος Δικτύου