Καιροί : Εφημερίς πολιτική φιλολογική και των ειδήσεων
 
Τίτλος:Καιροί : Εφημερίς πολιτική φιλολογική και των ειδήσεων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Καιροί : Εφημερίς πολιτική φιλολογική και των ειδήσεων
Δημοσίευση:Αθήναι : Κανελλίδης Πέτρος, 1872-1923
Φυσική Περιγραφή:Σε φύλλα : εικ. ; 53x36 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ιδρυτής και εκδότης της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας "Καιροί" ήταν ο Πέτρος Κανελλίδης μέχρι το θάνατό του το 1911 Απο τότε τη συνέχιση της έκδοσης ανέλαβε η κόρη του Νέλλη Κανελλίδου μέχρι το1923.
Ημερήσια
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1883 1885 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου