Εφημερίς : φιλολογικόν παράρτημα της Κυριακής
 
Τίτλος:Εφημερίς : φιλολογικόν παράρτημα της Κυριακής
ISSN:1792-2194
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφημερίς : φιλολογικόν παράρτημα της Κυριακής
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εφημερίς : πολιτική και φιλολογική
Τίτλος Κλειδί:Εφημερίς (Αθήναι. 1874)
Δημοσίευση:Αθήνησι : τύποις Ανδρέου Κορομηλά, 1874-[18--?]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 32 εκ.
ISSN:1792-2194
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ημερήσιο
DDC Ταξινόμηση:070
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1898 1898 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου