Δίκαιον : Καλαμών : Εφημερίς της νομολογίας και νομοθεσία
 
Τίτλος:Δίκαιον : Καλαμών : Εφημερίς της νομολογίας και νομοθεσία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δίκαιον : Καλαμών : Εφημερίς της νομολογίας και νομοθεσία
Δημοσίευση:Καλαμαί : Σατσίρης Π.Γ., [1859-1860]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:24/03/1859-01/03/1860
Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1859 1860 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή