ΣΥΝΟΨΙΣ
 
Τίτλος:ΣΥΝΟΨΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Τίτλος:ΣΥΝΟΨΙΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:SYNOPSIS
Πνευματική Υπευθυνότητα:GREEK STUDIES CENTER
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994
τόμος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου