ΕΛΠΙΣ
 
Τίτλος:ΕΛΠΙΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ρουμανία
Τίτλος:ΕΛΠΙΣ
Παράλληλος κύριος τίτλος:ELPIS
SPERANTA
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ρουμανία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1993
τόμος 1
1993
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου