ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
Τίτλος:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1995 1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1995
τεύχος 1
1995
τεύχος 1
Ελλιπής