Η Φωνή του Βελεστίνου : εφημερίδα του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών "Ρήγας Βελεστινλής"
 
Τίτλος:Η Φωνή του Βελεστίνου : εφημερίδα του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών "Ρήγας Βελεστινλής"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Φωνή του Βελεστίνου : εφημερίδα του Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών "Ρήγας Βελεστινλής"
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Νο 1 (Φεβρ.1983) - (Ιαν.1997)
Δημοσίευση:Αθήνα : Σύλλογος Βελεστινιωτών Αθηνών 'Ρήγας Βελεστινλής', 1983-1997
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τα δύο πρώτα χρόνια η «Φωνή του Βελεστίνου» εκδίδονταν σχεδόν κάθε μήνα αλλά στη συνέχεια αραίωσε στην ανά δίμηνο σχεδόν έκδοσή της
Εκατέρωθεν του τίτλου τέθηκε η μορφή του Ρήγα και η υπέροχη ρήση του «΄Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά».
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1983 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου