Σκυριανά Νέα : υπεύθυνος ύλης Γιώργος Γιαλούρης
 
Τίτλος:Σκυριανά Νέα : υπεύθυνος ύλης Γιώργος Γιαλούρης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σκυριανά Νέα : υπεύθυνος ύλης Γιώργος Γιαλούρης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Περίοδος Β' φ.1 (Οκτ.1976)-
Δημοσίευση:[Αθήνα] : Σύλλογος Σκυριανών : 1976-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:- « ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΝΕΑ», πρώτη περίοδος 1966-1968.εκδοση του Σύλλογου Σκυριανών με υπεύθυνο τον Ξενοφώντα Αντωνιάδη & δεύτερη περίοδος, από τον Οκτώβριο του 1976 μέχρι σήμερα με υπεύθυνο τον Γιώργο Γιαλούρη
Μηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1996 2011 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου