ΕΚΕΜ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
Τίτλος:ΕΚΕΜ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΚΕΜ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1996 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου