ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1971 1971 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1971
τόμος 1
1971
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου