Βοσπορίς
 
Τίτλος:Βοσπορίς
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Γερμανία
Τίτλος:Βοσπορίς
Δημοσίευση:Κωνσταντινούπολις : [χ.ό.], [1901-1907]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Αγγλική
Χώρα:Γερμανία
Σημειώσεις:Δεκαήμερο
Θέματα:Λαογραφία--Τουρκία
Λαογραφία--Κωνσταντινούπολη
Λαογραφία--Βόσπορος
DDC Ταξινόμηση:390
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1904
τεύχος 1
1907
τεύχος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1901 1905 Ελλιπής