Τρίτων : ενημερωτική έκδοση του Πανεπιστημίου Κρήτης
 
Τίτλος:Τρίτων : ενημερωτική έκδοση του Πανεπιστημίου Κρήτης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τρίτων : ενημερωτική έκδοση του Πανεπιστημίου Κρήτης
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Τρίτων : περιοδική έκδοση του Πανεπιστημίου Κρήτης
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανεπιστήμιο Κρήτης. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Φύλλο 1, Φεβρουάριος 1992
Δημοσίευση:Ρέθυμνο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το συντονισμό για τη ύλη του δελτίου έχει ο κ. Δημήτρης Κυρτάτας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Περιβόλια, Ρέθυμνο.
Ακαθόριστη συχνότητα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου