ΤΡΙΤΩΝ
 
Τίτλος:ΤΡΙΤΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΤΡΙΤΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου