Η Σύμη : τριμηνιαίο περιοδικό, σύγχρονη ζωή, τέχνη, γράμματα, λαογραφία, επιστήμη
 
Τίτλος:Η Σύμη : τριμηνιαίο περιοδικό, σύγχρονη ζωή, τέχνη, γράμματα, λαογραφία, επιστήμη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Σύμη : τριμηνιαίο περιοδικό, σύγχρονη ζωή, τέχνη, γράμματα, λαογραφία, επιστήμη
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1991-
Δημοσίευση:Σύμη : Κοντός Δ. Κώστας, 1991-2000
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:070
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1993 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1991 2000 Ελλιπής