Η Σύμη : τριμηνιαίο περιοδικό, σύγχρονη ζωή, τέχνη, γράμματα, λαογραφία, επιστήμη
 
Τίτλος:Η Σύμη : τριμηνιαίο περιοδικό, σύγχρονη ζωή, τέχνη, γράμματα, λαογραφία, επιστήμη
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Σύμη : τριμηνιαίο περιοδικό, σύγχρονη ζωή, τέχνη, γράμματα, λαογραφία, επιστήμη
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Κοντός Δ. Κώστας, [19--? - 19--?]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1993 Πλήρης
Μέλος Δικτύου