ΔΙΔΑΧΗ
 
Τίτλος:ΔΙΔΑΧΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΙΔΑΧΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1946
τόμος 1
1976
τόμος 30
Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1961 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου