ΠΕΤΑΛΟΝ
 
Τίτλος:ΠΕΤΑΛΟΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΠΕΤΑΛΟΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1977 2003 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1977 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1977 Πλήρης
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
1980
τεύχος 2
1995
τεύχος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου