Τα Νέα της Ε.Ψ.Ε
 
Τίτλος:Τα Νέα της Ε.Ψ.Ε
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τα Νέα της Ε.Ψ.Ε
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
2009
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου