ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
 
Τίτλος:ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1992 2008 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994 1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου