ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 1892-1992 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
 
Τίτλος:ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 1892-1992 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 1892-1992 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992 1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου