Η Σχεδία της Αιγιαλέιας : Περιοδική έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αιγίου
 
Τίτλος:Η Σχεδία της Αιγιαλέιας : Περιοδική έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αιγίου
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Σχεδία της Αιγιαλέιας : Περιοδική έκδοση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αιγίου
Δημοσίευση:Αίγιο : Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου, 1998-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1998
τόμος 2
2002
τόμος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου