Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 
Τίτλος:Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
2001 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1

2001
τεύχος 1
2001
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2001 2001 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου