Ενημερωτικό Δελτίο Βυζαντινών Σπουδών
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο Βυζαντινών Σπουδών
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο Βυζαντινών Σπουδών
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών
Δημοσίευση:[Αθήνα : χ.ό., 199?-]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1993 1993 Πλήρης
Μέλος Δικτύου