Ελληνικά και άλλα : περιοδικό της ελληνικής κοινότητας Γοττίγγης
 
Τίτλος: Ελληνικά και άλλα : περιοδικό της ελληνικής κοινότητας Γοττίγγης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος: Ελληνικά και άλλα : περιοδικό της ελληνικής κοινότητας Γοττίγγης
Δημοσίευση:Γοττίγγη : Ελληνική Κοινότητα Γοττίγης, 1998-
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Zeitschrift der Griechischen Gemeinde Göttingen
Θέματα:Ελληνικές κοινότητες--Γερμανία--Γοττίγη
Λογοτεχνία
Ελληνική λογοτεχνία--Μεταφράσεις στα Γερμανικά
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1998
τόμος 5
1998 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1994
τεύχος 1
1998
τεύχος 5
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου