ΕΚΛΟΓΗ
 
Τίτλος:ΕΚΛΟΓΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΚΛΟΓΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1973 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1945
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1945
τεύχος 4
1946
τεύχος 1
Ελλιπής