Δελτίο TICCIH
 
Τίτλος:Δελτίο TICCIH
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο TICCIH
Τίτλος Κλειδί:Δελτίο TICCIH
Πνευματική Υπευθυνότητα:Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Ελληνικό Τμήμα
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς - Ελληνικό Τμήμα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών - Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, 1994-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακαθόριστη συχνότητα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
1994
τεύχος 1
1996
τεύχος 4
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994 1996 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1994 Πλήρης