Δελτίο τον Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
 
Τίτλος:Δελτίο τον Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο τον Τοπικού Ιστορικού Αρχείου Θεσσαλίας
Πνευματική Υπευθυνότητα: Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλίας
Δημοσίευση:[Βόλος] : [Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Μαγνησίας], 1991-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991 1991 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1991
τεύχος 1
1991
τεύχος 1
Ελλιπής