Δελτίον της "Γαλλικής Ενώσεως" Εθνικού Συνδέσμου προς διάδοσιν της γαλλικής γλώσσης εν τοις αποικίαις και τω εξωτερικώ
 
Τίτλος:Δελτίον της "Γαλλικής Ενώσεως" Εθνικού Συνδέσμου προς διάδοσιν της γαλλικής γλώσσης εν τοις αποικίαις και τω εξωτερικώ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Τίτλος:Δελτίον της "Γαλλικής Ενώσεως" Εθνικού Συνδέσμου προς διάδοσιν της γαλλικής γλώσσης εν τοις αποικίαις και τω εξωτερικώ
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1916-
Δημοσίευση:Παρίσι : [χ.ό.], [1916-1918]
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 8ο σχήμα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Γαλλία
Σημειώσεις:Δεκαπενθήμερο
DDC Ταξινόμηση:410
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1916 1918 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου