Σερραϊκά ανάλεκτα = επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών
 
Τίτλος:Σερραϊκά ανάλεκτα = επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών
Συντομευμένος Τίτλος:Σερρ. ανάλεκτα
ISSN:1106-2371
Γλώσσα:Ελληνική
Τίτλος:Σερραϊκά ανάλεκτα = επετηρίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σερρών
Τίτλος Κλειδί:Σερραϊκά ανάλεκτα
Συντομευμένος Τίτλος:Σερρ. ανάλεκτα
Δημοσίευση:Σέρρες : Δήμος Σερρών, 1992-
ISSN:1106-2371
Γλώσσα:Ελληνική
Σημειώσεις:Ετήσιο
Θέματα:Σέρρες (Ελλάδα)
DDC Ταξινόμηση:800
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1992
τόμος 1
1993 - 1994
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1992
τόμος 1
1992
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1992
τόμος 1
1992
τόμος 1
Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1992
τόμος 1
1994 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1993
τόμος Β΄
Ελλιπής