ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
 
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1997 2011 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1996
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου