Μουσική Κίνησις
 
Τίτλος:Μουσική Κίνησις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μουσική Κίνησις
Δημοσίευση:Αθήναι : Μουσική και Εκδοτική Εταιρεία Α.Ε., [1949]-[19??]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δύο αντίτυπα του 1950 διαθέσιμα σε .pdf στο χωρο της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη»
Δεκαπενθήμερο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1949
τόμος @+
τεύχος 1
1956
τόμος A
τεύχος 93
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1949
τεύχος 1
1955
τεύχος 76
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου