Συνδικαλιστικη Εγκυκλοπαιδεια
 
Τίτλος:Συνδικαλιστικη Εγκυκλοπαιδεια
Συντομευμένος Τίτλος:Συνδικαλ. Εγκυκλ.
ISSN:1107-5201
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συνδικαλιστικη Εγκυκλοπαιδεια
Συντομευμένος Τίτλος:Συνδικαλ. Εγκυκλ.
Δημοσίευση:Αθήναι : Γ.Α.Γεωργιάδης
ISSN:1107-5201
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:360
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1951
τόμος 1
1952
τόμος 12
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου