Σαββατιαία επιθεώρησις : πολιτική και φιλολογική / υπεύθυνος Ε. Παπαδόπουλος
 
Τίτλος:Σαββατιαία επιθεώρησις : πολιτική και φιλολογική
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Τίτλος:Σαββατιαία επιθεώρησις : πολιτική και φιλολογική
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τεύχ. 1 αρ.1-52 (1877-1878)
Δημοσίευση:Εν Κωνσταντινούπολει : τυπογραφείον Βουτυρά και Σιας, 1877-1878
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Τουρκία
Θέματα:Πολιτική επιστήμη--19ος αιώνας
DDC Ταξινόμηση:320
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1877 1878 Πλήρης
Μέλος Δικτύου