Περιοδικό
 
Τίτλος:Περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Περιοδικό
Δημοσίευση:Αθήνα : Αθανάσιος Κυριακόπουλος, 1980-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1900
τόμος 1
1901
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1900
τεύχος 1
1900
τεύχος 1
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1980
τόμος 1
1921
τόμος 55
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή