Έργα και ημέραι : περιοδικόν δημοσίευμα των μαθητών του «ελληνικού εκπαιδευτηρίου Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και Δ.Β. Ελευθεριάδου»
 
Τίτλος:Έργα και ημέραι : περιοδικόν δημοσίευμα των μαθητών του «ελληνικού εκπαιδευτηρίου Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και Δ.Β. Ελευθεριάδου»
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Έργα και ημέραι : περιοδικόν δημοσίευμα των μαθητών του «ελληνικού εκπαιδευτηρίου Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και Δ.Β. Ελευθεριάδου»
Πνευματική Υπευθυνότητα:Μαθητές του «ελληνικού εκπαιδευτηρίου Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου και Δ.Β. Ελευθεριάδου»
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1938-
Φυσική Περιγραφή: τ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1938
τόμος 3
1939
τόμος 3
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1988 1998-1999 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου