Θεραπεία
 
Τίτλος:Θεραπεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θεραπεία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Γενική Χημικών Προϊόντων Α.Ε.
Δημοσίευση:Αθήνα : Γενική Χημικών Προϊόντων - Κλάδος Νοσοκομειακού Υλικού, [198-?]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ
- Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

1990
τεύχος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1998
τεύχος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1929 1938 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1993 1993 Ελλιπής