ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
 
Τίτλος:ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1994 1998 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου