ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
 
Τίτλος:ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1995
τεύχος 3
2001
τεύχος 26
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1995
τόμος 1
2001
τόμος 7
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου