Πολιτεία
 
Τίτλος:Πολιτεία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πολιτεία
Δημοσίευση:Αθήνα : Ορφέας Μυτιληναίος
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Πινακοθήκη
1981 1982 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Σπουδών και Τμήμα Φιλολογίας
1981
τεύχος 1
1988
τεύχος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου