Ετήσιον Ημερολόγιον χρονογρσφικόν και γελιογραφικόν του έτους 1890
 
Τίτλος:Ετήσιον Ημερολόγιον χρονογρσφικόν και γελιογραφικόν του έτους 1890
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ετήσιον Ημερολόγιον χρονογρσφικόν και γελιογραφικόν του έτους 1890
Δημοσίευση:Αθήνα : Κωνσταντινίδης Ανέστης, 1886-1891
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Πινακοθήκη
1890
τόμος 5
1891
τόμος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1889 1961 Ελλιπής