ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
Τίτλος:ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών)
1993 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Καβάλας
1993 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου