ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 
Τίτλος:ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1977
τόμος 3
1982
τόμος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου